บทความต่อจากคราวที่แล้วที่เราใช้ PZEM-004T ในการวัดหน่วยการใช้งานไฟฟ้า คราวนี้มาถึงวิธีการคำนวณค่าไฟตามสูตรบน NodeRED หากใครยังไม่ติดตั้งให้ไปติดตั้งก่อน และติดตั้ง Palate Home Assistant ให้เรียบร้อย ไม่ได้แนะนำวิธีติดตั้งในบทความนี้

เรามาเริ่มกันกับสูตรการคิดค่าไฟที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ กฟภ/กฟน

ถ้าเรามาพิจารณาสูตรแล้วมาเขียนเป็นโปรแกรมควรออกในลักษณะ ที่มี 3 if ถ้าเป็นกิจการขนาดเล็ก หากเป็นบ้านอยู่อาศัยก็ไปดูสตรคำนวณได้ว่าเป็นเช่นไรราคาจะไม่เท่ากัน

NodeRED

ให้ทำการลาก Current state node มาและทำการเลือก entity เป็น monthly usage จากบทความก่อนหน้ามาวาง

จากนั้นให้ลาก Function Node มาวางต่อจาก current state node

จากนั้นเรามาเริ่มเขียนสูตรคำนวณกันใน if ที่ 1 โดยที่ 150 หน่วยแรกคิดราคา 3.2484 บาท ต่อหน่วย

โดยที่เริ่มรับค่าหน่วย m_unit มาจาก current state node ที่ส่งมาด้วย msg.payload
จากนั้นจึงมาสร้าง If สำหรับตรวจสอบจำนวนหน่วยหากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 150 หน่วย ให้ * 3.2484

if ที่ 2 คิดที่ 151 หน่วย ถึง 400 หน่วย โดยใน if ที่สองนี้เราต้องนำเอาราคาจาก 150 หน่วยแรกมารวมกับราคาจากหน่วยที่ 151-400 ด้วย

if ที่ 3 คิดที่ 401 หน่วยขึ้นไปโดยต้องเอา 400 หน่วยแรกมารวมด้วย

หลังจากทำครบทั้ง 3 แบบแล้วก็ให้ return ค่า cost ที่ใช้พลังงานทั้งหมดส่งต่อกลับไปยัง Home Assistant เพื่อแสดงบน Lovelace อีกครั้ง

จากนั้นอาจใช้ Big Timer หรือ Inject Node โดยตั้งให้ Repeat Update ทุกกี่นาทีก็แล้วแต่เรา

สูตรสามารถทำให้ซับซ้อนมากกว่านี้ก็ได้โดยที่ 50 หน่วยแรกรัฐบาลไม่คิดเงิน หรือจะเอามาคูณ ft และคูณภาษีด้วยก็ได้ โดยใจความสำคัญมีแค่ 3 if ตามในตัวอย่าง