บทความนี้เกี่ยวกับการนำเอาความสามารถของเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด HIKVISION มาเป็น Sensor บน Home Assistant เพื่อนำไปใช้เป็น Trigger สำหรับสร้าง Automation อย่างที่ต้องการ

 

Requirements

– HIKVISION NVR/DVR/IPCamera ที่รองรับ Motion Detection
– Home Assistant

 

HIKVISION

สร้าง User บน NVR/DVR/IPCamera ที่ต้องการจะใช้งาน กดหนดสิทธิ์ที่ต้องการให้เข้าถึงตามที่ต้องการ จากนั้นให้เปิด Motion Detection สำหรับกล้องที่ต้องการดังภาพ โดยสามารถกำหนดได้ว่าพื้นที่ใดบ้างที่ต้องการให้ตรวจจับ

HIKVISION MOTION DETECTION

HOME ASSISTANT

แก้ไขไฟล์ configuration.yaml โดยทำการเพิ่มคำสั่งดังตัวอย่างโดยให้ทำการแก้ไขรายละเอียดต่างๆให้ตรงกับที่ตั้งค่าไว้จาก HIKVISION หลังจากทำการ Restart จะมี Binary Sensor ของกล้องที่ตั้งค่าไว้แสดงบน Home Assistant ทันที

NODRED

เมื่อได้ Entity Motion มาไว้ใน Home Assistant แล้วก็ถึงเวลานำมาใช้เป็น Automation เช่นแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวเข้า LINE Notify หรือ Push เข้าหามือถือไว้คอยเตือนเรา

จากตัวอย่างเป็น Flow ที่เมื่อจับความเคลื่อนไหวได้ให้ทำการบันทึกภาพนิ่งไว้ และให้ส่งภาพถ่ายมายัง Push Notify ของ IOS

NodeRED Flow