" เพื่อตรวจสอบสถานะ Entity หลายตัว ก่อนการทำงานในขั้นตอนถัดไป "

จากโจทย์ที่เพื่อนสมาชิกสอบถามเข้ามาคือจะทำอย่างไรในการตรวจสอบสถานะ Entities โทรศัพท์มือถือจำนวน 3 เครื่อง ถ้ามีคนใดคนหนึ่งอยู่บ้าน ให้ Automation ไม่ทำงาน เลยได้มาเป็นบทความนี้ เรามาเรียนรู้ JOIN Node สำหรับรวม Data เป็น 1 Flow เพื่อทำการเช็คค่าใน Function Node ต่อไป

โดยในตัวอย่างใช้ INJECT Node ไปก่อนหากนำไปใช้จริงก็ลาก Flow ก่อนหน้าเอาเอง ตามมาด้วย CURRENT STATE Node สำหรับการเช็คสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์ ในตัวอย่างผมไม่สะดวกย้ายจุดมือถือจริงๆเลยจำลองข้อมูลเป็นหลอดไฟสามดวงแทน

จากนั้นจึงลาก Flow ของทั้งสามอุปกรณ์ไปยัง JOIN Node เพื่อที่จะทำการวม State ของทั้งสามอุปกรณ์เข้าไว้เป็นข้อมูล Array

เลือก Creat an Array และจำนวนอุปกรณ์เราในที่นี่คือ 3 ก็ระบุการทำลูป Array ตรงนี้ด้วย

จากนั้นเราจะมาทำการสร้าง Function สำหรับตรวจสอบ Array ทั้งหมดกันด้วย FUNCTION Node

จากตัวอย่าง Code บรรทัดที่สองคือเป็นการตรวจสอบค่าใน Array ทั้งสามตัวว่าทั้งหมดต้องเป็น on เท่านั้น ถึงจะส่งค่าออกไปยัง Flow ถัดไปว่า on ถ้าทั้งสาม ไม่เข้าเงื่อนไขนี้ให้ส่งค่าว่า off ต่อไป