อัพเดทอะไรไม่ได้เลย Error ทั้งหมด

Putty ทำการเชื่อมต่อไปยัง Server ของท่าน และใช้คำสั่งตามไปทีละบรรทัด

su
apt-get update
apt-get upgrade
su -
reboot

ทำการลบ Portainer ออก ยังใช้ร่วมกันไม่ได้ในตอนนี้

su
docker stop portainer
docker rm portainer
su -
reboot

ทำการอัพเดท Home Assistant ได้ตอนนี้จะอัพได้แล้ว อัพให้เป็นเวอร์ชั่น 2022.11 ขึ้นไป

อัพเดทได้แล้วในตอนนี้

แล้วก็มี Warning อีกบานตามแก้ทีละตัว

ในตัวอย่างมีปัญหา Connectivity ,Systemd Journal เริ่มจากแก้ Journal ก่อน
เริ่มจากแก้ตัวนี้กันก่อน
su
apt install systemd-journal-remote -y
su -
reboot

ลองดูว่าหายไหมถ้าไม่หายทำต่อ ถ้าหายไม่ต้องทำชุดนี้

su -
apt-get install \
apparmor \
jq \
wget \
curl \
udisks2 \
libglib2.0-bin \
network-manager \
dbus \
systemd-journal-remote -y
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.4.1/os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb
dpkg -i os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
dpkg -i homeassistant-supervised.deb
reboot

แก้ปัญหา Connectivity

ตัวถัดมา
su
busctl get-property org.freedesktop.NetworkManager /org/freedesktop/NetworkManager org.freedesktop.NetworkManager ConnectivityCheckAvailable

ถ้าคำตอบเป็น B FALSE

nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
[connectivity]
uri=http://checkonline.home-assistant.io/online.txt
interval=600
เพิ่มชุดคำสั่ง กด Ctrl+O Save , Ctrl+X ออก
systemctl restart NetworkManager
su -
reboot

หายหมดแล้ว

จบงาน