สภาพความเละของ Lovelace หลังจากอัพเดท 2022.11

วิธีแก้ไข

ให้ทำการเปิดไฟล์ YAML theme ที่เราใช้ และเลื่อนหาบรรทัดนี้ (หรือเซิร์ชหาก็ได้)

ha-card-border-radius: '5px'

จากนั้นให้ทำการเพิ่มโค๊ดสำหรับการลบ Border ออก ให้อยู่กับบรรทัดที่ทำการค้นหาดังนี้

ha-card-border-width: '0px'
ha-card-border-radius: '5px'

จากนั้นให้ทำการ Restart Home Asssistant จะเห็นว่า Lovelace UI กลับมาเป็นปกติตามเดิม

กลับมาดูเรียบร้อยตามเดิม