ใช้วิธีให้ Home Assistant โทรหาเราสำหรับการแจ้งเตือนสำคัญ

โดยหลักแล้ว Notification อื่นๆที่ทำกันนั้นไม่ว่าจะเป็น LINE Notify , Home Assistant Notify นั้นเหมาะกับการเตือน Passive ต่างๆที่ไม่สำคัญนักเพราะเรามักเลื่อนทิ้ง ไว้ก่อนค่อยอ่าน แต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญเช่นขโมยขึ้นบ้านก็ควรมีการแจ้งเตือนที่หลบเลี่ยงการตอบสนองได้ยากเช่นการโทรเข้า 

3CX Server

เป็น Service สำหรับการให้บริการโทรศัพท์สามารถนำเบอร์พื้นฐานที่เป็น VOIP เช่น CAT Nextgen VOIP มารันเพื่อใช้งานเป็นตู้สาขา Digital แบบเป็นจริงเป็นจังได้ และยังสามารถเชื่อมไปยัง ATA Card แบบเก่าก็ยังได้อีกด้วย(ทำยากหน่อย) เราจะใช้ประโยชน์จาก SIP Call ตรงนี้ในการให้โทรหาเราเพื่อแจ้งเตือนเรื่องสำคัญ

DSS VoIP Notifier : Home Assistant Add-on

เป็นตัวที่ใช้สร้าง Service TTS Call ให้กับเราอีกทีติดตั้งได้ใน Add-on store

How ?

บทความนี้จะไม่ได้แนะนำการติดตั้ง 3CX แต่จะแนะนำวิธีการใช้งานกับ Home Assistant เท่านั้น โดยเริ่มจากการสร้าง Extentions ขึ้นมา 1 เบอร์สำหรับเป็นเบอร์โทรของ Home Assistant ข้อมูลสำคัญตรงนี้จะอยู่ที่น้า Phone Provisioning ซึ่งเราจะต้อง Copy Username / Password ไปใส่ใน Config ของ DSS อีกที

จากนั้นที่หน้า Config ของ DSS ให้ระบุค่าโดยอิงจากตัวอย่างโดยที่เลข 10 คือหมายเลข Extensions และ User/Password ที่ได้มาจากหน้า Phone Provisioning

Pretest

ให้ทำการทดสอบ Service ที่ Developer Options > Services โดยข้อมูลที่ต้องใช้ก็คือหมายเลขโทรศัพท์ Extension ของมือที่เราใช้ในตัวอย่างคือเบอร์ 99

และเมื่อกด Call Service หากทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้อง Home Assistant จะโทรเข้าหาเราและรอเรารับสายจากนั้นจะใช้ Google TTS พูดให้เราฟังด้วย message ที่เราระบุตรงนี้รองรับภาษาไทยตามปกติ

Automations

เนื่องจากผมเป็นสาย NodeRED เพราะฉะนั้น Automations ทั้งหมดของผมจะทำขึ้นในนี้เสมอ โดยเริ่มจากการเลือก Node Call Service มาใช้งาน และระบุค่าต่างๆดังรูป

ในส่วนของ Data ให้เลือกเป็น J Expression และแก้ไขข้อมูลเบอร์ SIP และ Message ตามต้องการ

จากนั้นนำไปใช้ใน Flow ตามแต่ต้องการในตัวอย่างจะเป็นให้ทำการโทรแจ้งเตือนเมื่อประตูหน้าถูกเปิด และจะเตือนก็ต่อเมื่อระบบกันขโมยเป็น Home Away (ไม่อยู่บ้าน) เท่านั้น แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามต้องการครับ