" ความต้องการแปลงจำนวนวันเยอะๆ ให้ออกมาเข้าใจได้โดยง่ายเช่น 370 วันคือ 1 ปี 5 วัน โดยการใช้ Function ใน Home Assistant "

เริ่มต้นจากการที่ต้องการจะรู้ว่า ROI (Return of Investment) ของการติดตั้งโซล่าร์เซลล์จะคืนทุนได้เมื่อไหร่ โดยการเอาต้นทุนตั้งและเอาเซนเซอร์การประหยัดเงินในแต่ละวันมาคิดคำนวน จากนั้นจะได้จำนวนวัน

แต่เนื่องจากจุดคุ้มทุนนั้นเป็นหลักหลายปีไม่สามารถอ่านเข้าใจได้โดยง่ายเลยเกิดบทความนี้ขึ้นมา

Sensor Platform Template

*** COPY ไปใช้ระวัง INDENT ด้วยครับ ***

เริ่มจากการหาวันในตัวอย่างเป็นต้นทุน 80000 บาท หารด้วยเงินที่ประหยัดไปได้ใน sensor.total_energy_save โดยเซนเซอร์ตัวนี้เป็น Total Increse เพิ่มอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น ROI ของเราก็จะเปลี่ยนแปลงให้ทราบตลอดเวลาเช่นกัน

มาถึงการหาปี เดือน วัน อาศัยหลักการหารเอาเศษ (MOD) เพื่อมาแจกแจงเป็น ปี เดือน วัน ที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามสะดวกครับ