การต่อสาย

ให้ทำการเสียบสายเข้าที่ขั้ว L N ของแอร์เพื่อรับไฟเลี้ยงวงจร ในขณะทำให้เอาเบรคเกอร์แอร์ลงก่อนเพื่อความปลอดภัย

เชื่อมต่อ WIFI

อุปกรณ์จะสร้าง Access Point ขึ้นมาชื่อว่า RockuIRPro Fallback Hotspot ให้ทำการเชื่อมต่อด้วยรหัส LungRock (case-sensitive)

จากนั้นระบบจะทำการ Redirect ไปยัง Web Browser เพื่อทำการกรอกชื่อ WIFI และ Password ของที่บ้าน จากนั้นกด Save

ขั้นตอนนี้หากระบบไม่ทำการ Redirect ให้ ให้เปิด Browser และพิมพ์ 192.168.4.1 แทน

หลังจากทำการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น Hotspot จะหายไปให้ทำการตรวจสอบ IP ที่อุปกรณ์ตัวนี้ได้รับจากหน้าจัดการเราเตอร์ของที่บ้าน

นำเข้า Home Assistant

ที่ Home Assistant ไปที่เมนู

  • Configuration
  • Devices & Services
  • Add Integration (มุมขวาล่าง)
  • พิมพ์ ESPHome
  • กรอก IP ของอุปกรณ์ตัวดังกล่าว
  • กรอกรหัสผ่าน PASSWORD (case-sensitive)

เป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมต่ออุปกรณ์จะเพิ่ม Entities มา 3 Entities

  1. climate.rocku_climate
  2. sensor.rocku_climate_temperature
  3. sensor.rocku_climate_humidity

หรือหาก Home Assistant มีการ Discovery อุปกรณ์จะเองก็ทำการคลิก Configure เลยก็ได้เช่นกัน

การทดลองสั่งงาน

ให้นำหัว IR LED สายสีแดงดำ ส่องไปในทิศทางของตัวแอร์ระยะไม่เกิน 3-4 เมตร จากนั้นเปิดแอพ Home Assistant ที่ Entity climate.rocku_climate และที่ Operation เลือก Cool

หากอุปกรณ์สั่งการได้แอร์ก็จะเปิดทำงาน จากนั้นให้ทำการกดรีโมทแอร์ไปยังกล่องขาวรับสัญญาณดูว่าแอพสามารถซิงค์ข้อมูลรีโมทกลับแอพได้หรือไม่ ถ้าทุกอย่างใช้งานได้ ถึงจะประกอบเก็บงาน

การประกอบเก็บงาน

ให้แกะหน้ากากแอร์และนำกล่องสื่อสารไปเก็บไว้ด้านในแอร์แต่ละเครื่องไม่เหมือนกันและความกว้างด้านในอาจไม่เหมือนกัน

จากนั้นให้นำหัวส่งสัญญาณ IR LED ลากสายออกมาไว้ใกล้ๆตัวรับสัญญาณของแอร์

ลากสายกล่องรับสัญญาณรีโมทและ Sensor วัด Temp & humid อ้อมด้านหลังมาแปะไว้ตำแหน่งต่างๆที่ต้องการ เป็นอันเสร็จสิ้น

Lovelace

แนะนำให้ติดตั้ง Simple Thermostat และ Vertical stack in card ใน HACS ด้วย

การสร้างปุ่ม FAN SPEED / SWING

เริ่มจาก INPUT BOOLEAN สำหรับการสร้างปุ่มเปิด-ปิด การส่าย โดยแอร์แต่ละรุ่นอาจมีส่ายซ้าย-ขวา และขึ้น-ลง

จากนั้นทำ INPUT SELECT สำหรับการปรับแรงลม FAN SPEED

จากนั้นทำการ Save > Test Configuration ถ้าเรียบร้อยดีก็ให้ทำการ Restart Entities ก็จะถูกสร้างขึ้นมา

สร้างการเรียก Services บน NodeRED

ให้ทำการ Copy JSON เข้าไป Import ใส่ NodeRED และทำการแก้ไขข้อมูล Home Assistant Server และข้อมูล Entity ทั้งหมดให้ตรงกับที่ใช้

Advanced Lovelace

หากมีข้อสงสัยติดขัดตรงไหนติดต่อ Remote Support ลุงร๊อคได้ที่ LINE ID: rockument